วันนี้ (5 พ.ค.) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงกรณี ที่โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ในซอยพหลโยธิน 11 ถนนกว้างไม่พอผิดกฎหมายควบคุมโครงการว่า คงต้องให้กทม.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร สรุปให้ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวดำเนินการไม่ได้เพราะถนนไม่กว้างพอ กรมธนารักษ์ไม่ใช่หน่วยงานที่จะไปวัดถนน หรือบอกว่าผิดหรือไม่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามโครงการนี้ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ไม่แน่ใจว่าเรื่องของถนนเป็นหนึ่งในอีไอเอหรือไม่ ถ้ามีหน่วยงานใดหรืออีไอเอระบุออกมาชัดเจนว่า โครงการดังกล่าวขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่ กรมพร้อมจะยกเลิก ส่วนกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ส่งหนังสือขอให้กรมมาทบทวนโครงการ ขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าว กรมพร้อมจะแก้ไขการดำเนินงานตามข้อเสนอสตง
 
 
          "การดำเนินการใดๆ คงต้องยึดหลักกฎหมาย ซึ่ง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้นโยบายมาแล้วให้ดำเนินการกฎหมาย ดังนั้นหากโครงการนี้ไปขัดกับกฎหมายใดๆ กรมพร้อมจะยกเลิกโครงการ ขณะนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และเอกชน ได้ทำงานไปตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ ผมไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์ไปโต้แย้งเป็นรายวัน เพราะต้องรอข้อสรุปที่ชัดเจน ถ้ามีข้อสรุปชัดเจนว่าโครงการนี้ผิดกฎหมายทำไม่ได้ก็จบ ซึ่งก็เคยให้สัมภาษณ์อย่างนี้ไปแล้วหลายครั้ง" นายจักรกฤศฏิ์ กล่าว
 
 
 
 
ที่มา มติชนออนไลน์  วันที่  5  พฤษภาคม  2560